Uso de los triggers en MS-Access 2010

Descripción de cómo usar los disparadores (o macros de datos) en una base de datos Microsoft Access 2010.

En concreto se trata de actualizar las existencias de la tabla productos según se vayan insertando, modificando o borrando datos en la tabla detalles.

Curs d'ACTIC nivell mitjà BRU

L'ACTIC és el certificat acreditatiu de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació, que les persones despleguen en situacions reals per assolir objectius determinats amb eficàcia i eficiència.

Consola en colores

Mostrar colores en la consola

Comprar les vacances per Internet de forma segura

Aprèn a planificar cada pas del viatge a través d’internet i coneix els recursos que hi ha a la xarxa. També coneixeràs els mecanismes del comerç electrònic, des de com fer un pagament en línia, fins a saber els drets del consumidor a internet i els criteris bàsics de seguretat per a fer una compra a la xarxa.

Aplicar el filtro de página al resto de tablas dinámicas

Es una macro en MS-Excel que aplica los filtros de página de la tabla de dinámica que hay en la hoja de cálculo actual, al resto de tablas dinámicas que hubiesen en las otras hojas de cálculo.

Proinf.net, ©2003-2020 ci 3.1.10 (CC) Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Este software está sujeto a la CC-GNU GPL